قرض كردن معرفی پرونده تسهیلات صنایع دستی

قرض كردن: معرفی پرونده تسهیلات صنایع دستی مشاغل خانگی پشتیبانی صنعتگر صنایع دستی مشاغل خانگی

به هیچ عنوان روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید ، ویروسی خطرناک در پیامک های تلفن همراه/ پلیس فتا

ويروس خطرناک پیامکی بر روی گوشی‌های گوشی به سرعت در استان اصفهان انتشار یافته است. ویروسی خطرناک در پیامک های تلفن همراه/ پلیس فتا: به هیچ عن..

ادامه مطلب