قرض كردن معرفی پرونده تسهیلات صنایع دستی

قرض كردن: معرفی پرونده تسهیلات صنایع دستی مشاغل خانگی پشتیبانی صنعتگر صنایع دستی مشاغل خانگی

خطر هوش مصنوعی به مراتب از کره شمالی زیاد است!

“الون ماسک” بار دیگر با توییتی در مورد خطرات بالقوه هوش مصنوعی جهت بشر هشدار داد و آن را در حال حاضر جهت دنیا خطر بزرگتری از کره شمالی د..

ادامه مطلب