قرض كردن معرفی پرونده تسهیلات صنایع دستی

قرض كردن: معرفی پرونده تسهیلات صنایع دستی مشاغل خانگی پشتیبانی صنعتگر صنایع دستی مشاغل خانگی

گت بلاگز اخبار حوادث دزدی جهت خرید هدیه ولنتاین

دو پسر جوان که جهت خرید کادوی «ولنتاین» اقدام به زورگیری و دزدی خودروی بنز C٢٠٠ کرده بودند، چند ساعت بعد از اقدام مجرمانه دستگیر شدند. این دو جوان که اکنون د

دزدی جهت خرید هدیه ولنتاین

عبارات مهم : ایران

دو پسر جوان که جهت خرید کادوی «ولنتاین» اقدام به زورگیری و دزدی خودروی بنز C٢٠٠ کرده بودند، چند ساعت بعد از اقدام مجرمانه دستگیر شدند. این دو جوان که اکنون در بازداشت اداره آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران به سر می برند، در روزهای نهایی بهمن در جلسه بازپرسی در شعبه ٥ دادسرای خاص دزدی به بازپرس «ایرد موسی» گفتند ساکن کرج هستند و قصد داشتند روز ولنتاین جهت دو دختر کادو بخرند، ولی درمجموع پول زیادی نداشتند، جهت همین تصمیم گرفتند جهت تهیه پول به پایتخت کشور عزیزمان ایران بیایند و جهت این منظور چاقویی برداشتند.

یکی از این نوجوانان به نام افشین در این مورد گفت: با پولی که داشتیم، با اتوبوس و مترو به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمدیم و به میدان آرژانتین رفتیم. کمی در خیابان گشت زدیم و جلوی بانکی دیدم پسری که یک دختر کنار دست او نشسته بود، از خودروی بنز C٢٠٠ پیاده شد و جلوی عابر بانک رفت تا پول بگیرد. در یک لحظه ما سوار ماشین شدیم و دختری که سوار ماشین بود با دادوفریاد پیاده شد.

دزدی جهت خرید هدیه ولنتاین

بعد هم پسر با ما درگیر شد. ما اول او را کمی ترساندن کردیم، ولی بعد با او صحبت کردیم و اصل قضیه را به او گفتیم. او هم پذیرفت و خودش زنجیر گردنش را باز کرد و به ما داد، ولی ما طمع کردیم و گوشی های آیفون دختر و پسر را برداشتیم و در آخر از راننده خواستیم که ماشینش را هم به ما بدهد، او هم پذیرفت و شرط کرد که دو ساعت دیگر ماشین را برایش بعد ببریم، حتی خودش رانندگی با ماشین دنده اتوماتیک را یادمان داد. این متهم ادامه داد: شب به یک دوست دیگرم زنگ زدم که با هم به قهوه منزل برویم. در مسیر قهوه منزل هم گردنبندی را که گرفته بودیم فروختیم و می خواستیم عروسک و حلقه جهت آن دو دختر بخریم.

نزدیک قهوه منزل یک کانکس پلیس بود و چنددقیقه بعد از آنکه به قهوه منزل رفتیم، مأموران آمدند و پرسیدند ماشین مال کیست و بعد از آنکه ما چیزی نگفتیم، جیب همه را گشتند و سوئیچ ماشین از جیب من درآمد و مأموران ما را دستگیر کردند. بر اساس مدارک پرونده، پسر جوانی که مالک ماشین بنز است بعد از این اتفاق با طرح شکایتی گفته دو نفر که اسلحه داشتند از او زورگیری و ماشینش را دزدی کرده اند، ولی دو متهم می گویند اسلحه نداشتند و فقط چاقویی کوچک همراهشان بود. درحال حاضر متهمان به دستور بازپرس پرونده بازداشت هستند و در اختیار مأموران اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دارند تا حقیقت کشف شود.

دو پسر جوان که جهت خرید کادوی «ولنتاین» اقدام به زورگیری و دزدی خودروی بنز C٢٠٠ کرده بودند، چند ساعت بعد از اقدام مجرمانه دستگیر شدند. این دو جوان که اکنون د

شرق

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | ولنتاین | ولنتاین | هدیه ولنتاین | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog